Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.

Publikace shrnuje nejdůležitější aspekty kariérového rozhodování náctiletých, zjištěné dotazníkovým šetřením provedeným na jaře 2011 u 1 655 žáků základních a 935 žáků středních škol, a to v Praze, Plzeňském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Publikace poskytuje přehled o tom, jak velkou úlohu hrají v rozhodování dnešních chlapců a dívek o volbě oboru vzdělání rodiče, širší rodina, kamarádi, učitelé, kariéroví poradci, pracovníci úřadu práce a pedagogicko-psychologických poraden, informace od škol a další informační zdroje (televize, internet, Facebook). Součástí šetření bylo i povědomí žáků o informačních zdrojích zaměřených na kariérové rozhodování a míra jejich využívání.

Studie ukazuje, do jaké míry žáci přistupují k rozhodování zodpovědně, s ohledem na předpokládané šance na zvládnutí studia a budoucí úspěšnost na trhu práce a také do jaké míry je pro ně důležité, aby vykonávali profesi, která je uspokojuje. Ze zprávy vyplývají výzvy pro kariérové poradenství, především úkol nabídnout klientům široké spektrum možností. Výsledky ukázaly, že informační systémy zaměřené na kariérové poradenství mohou právě v této oblasti nabídnout významnou pomoc.

Publikace volně souvisí se samostatně zpracovanými analýzami „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách“ a „Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR“.

Publikace ke stažení Publikace ke stažení (881,63 KB)