Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran.

Publikace rozmanitě představuje kariérové poradenství na základních a středních školách z pohledu jejich výchovných a kariérových poradců. Kromě představení profilu výchovných a kariérových poradců na školách mapuje i jejich materiální zázemí pro výkon práce, dostupnost služeb kariérového poradenství na školách a jejich propagaci.

Publikace informuje také o vlastní práci školních kariérových poradců, např. jaké nástroje poradci využívají, jak spolupracují s jinými institucemi, s jakými klienty pracují, nebo jaké témata a problémy s nimi nejčastěji řeší. S tím souvisí také zjišťování aktuálních potřeb a podpory kariérových poradců na školách dotýkající se převážně potřeb a zájmů v oblasti dalšího vzdělávání.

Materiál vznikl v rámci projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy. Jedná se o první dílčí studii realizovanou v rámci souboru několika dalších analytických materiálů zaměřených na kariérové  poradenství na základních a středních školách a na úřadech práce.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,51 MB)