Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa

S rovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy.

publikace ke stažení


Publikace přináší pohled na situaci absolventů založený na osobních studijních i pracovních zkušenostech a jejich hodnocení. Sleduje dráhu absolventů středních škol z roku 2015, tedy tři roky od ukončení studia na střední škole a navazuje na první etapu šetření, která se zabývala situací studentů v závěru studia a jejich výhledy do budoucnosti.

Analýza se zaměřuje zejména na srovnání kategorie absolventů s výučním listem (kategorie H) a absolventů oborů zakončených maturitní zkouškou (kategorie M). Přináší informace o reflexi volby studia na střední škole, o vymezení faktorů, které volbu oboru ovlivnily, o hodnocení spokojenosti absolventů se zvoleným oborem, úrovní vzdělání a získanými kompetencemi, o realizaci pracovních a studijních záměrů absolventů, o souladu mezi studovaným oborem a pracovním uplatněním. V závěru se studie věnuje současnému pracovnímu uplatnění absolventů, spokojenosti a stabilitě v zaměstnání a analyzuje i slabá místa školní přípravy ve vztahu k požadavkům trhu práce.

TRHLÍKOVÁ, J. Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa. Srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů 3 roky od ukončení střední školy. Praha: NÚV, 2018. 56 stran.