Spolupráce podniků se středními školami, vyššími odbornými a vysokými školami

Vongreyová, Jana. Praha: NÚV, 2013. 14 stran.

publikace ke stažení publikace ke stažení (773,61 KB)

Publikace přináší výsledky dílčí části dotazníkového šetření o vzdělávání
zaměstnanců v podnicích (CVTS 4), které Národnímu ústavu pro vzdělávání poskytl Český statistický úřad. Předmětem šetření ČSÚ, které mělo pro členské země EU opakovaně povinný charakter, byly ekonomické subjekty téměř všech odvětví ekonomiky s výjimkou zemědělství, lesnictví a rybářství, veřejné správy a obrany, vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Předmětem předkládané zprávy je tzv. národní otázka, sledující míru spolupráce podniků se školami. Pozornost této části šetření je věnována spolupráci škol a podniků při určování obsahu odborného vzdělávání, při zajišťování odborné praxe / odborného výcviku pro žáky a studenty a také účasti odborníků z podniku na školách ve formě pravidelné výuky a podílu škol na dalším odborném vzdělávání zaměstnanců podniku.