UNIV 2 KRAJE: Skončily krajské konference

Konferencí v Seči, která se konala ve dnech 22. a 23. listopadu, vyvrcholily krajské konference více než tříletého projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt ministerstva školství, který řeší Národní ústav pro vzdělávání za využití prostředků z ESF a státního rozpočtu ČR, pomáhá školám, aby se proměnily v centra celoživotního učení.

Projekt středním odborným školám pomáhá uplatnit se na trhu vzdělávání dospělých, tedy uspět v tendrech na dodávku vzdělávání, umět vytvářet vzdělávací programy na míru, ovládat jejich marketing a vzdělávat dospělé klienty. Tato aktivita pomůže školám lépe prosperovat při očekávaném poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání. Působení škol na trhu vzdělávání dospělých navíc může pomoci řešit i potřeby trhu práce v regionu. S kompetencemi získanými v rámci projektu se školy budou moci snadněji zapojovat do výběrových řízení úřadů práce na rekvalifikace, v nichž se jim dosud často nedařilo uspět.

Nízkou cenou totiž školám konkurují soukromé vzdělávací agentury, které si pak paradoxně najímají jak prostory ve školách, tak i jejich odborné učitele.

Krajské úřady mají zájem o transformaci středních škol v centra celoživotního učení, podobně se k nim staví i ředitelé poboček Úřadu práce. Zdůrazňují ale nutnost reálného výsledku vzdělávání (rekvalifikací), tedy úspěšnosti absolventa při hledání zaměstnání.

Pardubický kraj v číslech

V rámci všech 13 krajů ČR bylo na 325 školách pilotně ověřeno 497 nových vzdělávacích programů, které byly na školách vytvořeny. Např. v Pardubickém kraji se zapojilo 23 škol, na kterých vzniklo 69 programů dalšího vzdělávání hlavně v oblasti strojírenství, gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Programy před finalizací konzultovali sociální partneři v kraji (např. firmy, úřady práce).

Pilotně bylo ověřeno 36 programů, tedy průměrně 1,5 programu na školu. Ukončených pilotáží se v kraji celkem zúčastnilo 416 osob (ty měly účast zdarma), přičemž 389 účastníků kurz úspěšně dokončilo. V pedagogickém projektování se v kraji proškolilo 238 účastníků, v marketingu 42, v kariérovém poradenství 46, kurz lektorských dovedností absolvovalo úspěšně 209 účastníků. Celkem 19 programů dalšího vzdělávání bylo v Pardubickém kraji vytvořeno podle standardů Národní soustavy kvalifikací. Šlo např. o programy Zedník, Příprava teplých pokrmů, Prodavač, Skladník, Manažer prodeje a Florista.

Jiří Varhaník