Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18

VOJTĚCH, J., CHAMOUTOVÁ, D.: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18. Národní ústav pro vzdělávání, Praha 2018. 51 stran.

Publikace informuje o vývoji vzdělanostní struktury středního vzdělávání prostřednictvím vývoje počtů a podílů nově přijatých žáků do 1. ročníků (u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ) a o vývoji počtů přijatých žáků do nástavbového a vyššího odborného vzdělávání, a to vše i v rozlišení dle krajů. Materiál poskytuje rovněž údaje o vývoji oborové struktury středního a vyššího vzdělávání v členění podle skupin oborů, vč. grafů a tabulek pro roky 2012 až 2017.

Druhá část publikace se zabývá postavením mladých osob na trhu práce v ČR a v zemích EU. Nejprve je na pozadí vývoje ekonomické úrovně České republiky a jejího přibližování hodnotě původní EU15 věnována pozornost nezaměstnanosti mladých v EU. Podstatnou část pak tvoří analýzy nesoulad kvalifikace a požadavků pracovního místa (Skills mismatch) a to jednak všech osob, dále skupiny mladších 35 let a podskupiny terciárně vzdělaných.


publikace ke stažení publikace ke stažení (3,75 MB)