Zpravodaj 12/2000

Prezident SRN o vzdělávání * Belgie – programy podporující mladé lidi při vstupu na trh práce * Co nového v odborném vzdělávání ve Velké Británii * Kritika krátkých forem vysokoškolského studia ve Velké Británii * Idea práce a nová světová ekonomika * Dodatkové kvalifikace – prostředek modernizace německého duálního systému * Reforma francouzského programu validace profesních zkušeností * Francie – bakalaureáty v roce 2000 * Sdružování fondů na financování dalšího odborného vzdělávání ve Francii * Různé formy učení na dálku * Agora Thessaloniki


Zpravodaj 12/2000

Stárnutí obyvatelstva zaskočilo kodaňskou Christianii, kterou před více než třiceti lety založili mladí hippies. Průměrný věk obyvatel tohoto „svobodného území“ byl po léta nízký a úmrtí byla ojedinělou záležitostí. Teď někdejší mladí rebelové vstupují do důchodového věku a to přináší důsledky, na které Christiania nebyla připravena.Stárnutí populace je v současné době fenoménem, kterým se zabývají politici, ekonomové, lékaři, sociologové, psychologové, pedagogové a další vědci. V oblasti vzdělávání se mluví o celoživotním učení, které má pomoci lidem v tom, aby si uchovali duševní svěžest, byli schopni držet krok s vývojem vědy a techniky, orientovat se v dnešním chaotickém světě a také pracovat do vyššího věku, než bylo dosud zvykem.Někteří vědci však nabízejí jiné vyhlídky. Mluví o budoucnosti, v níž nezaměstnanost nebude v lidském životě přechodným jevem. Pro některé lidi bude podle těchto předpovědí celoživotní realitou. O dopadech, jaké by to mohlo mít na psychiku lidí, se zatím ještě mnoho neví. V článku nazvaném Idea práce a nová světová ekonomika se nad tímto problémem zamýšlí Australan G. M. Kelly.Několikrát jsme v letošním ročníku Zpravodaje VÚOŠ probírali terminologické otázky. I v článcích v tomto čísle se (nikoliv poprvé) objevují termíny, které ještě nezdomácněly ani v zemi svého vzniku (například Advanced Modern Apprenticeship, Zusatzqualifikationen). Dostupné překladové slovníky taková jazyková spojení samozřejmě ještě neznají a tak je nutné pokusit se o vlastní vyjádření. Dobrý slovník však může při hledání odpovídajícího termínu poskytnou vodítko. Jak se pozná dobrý slovník? Nejlépe používáním a srovnáváním toho, co znáte, s tím, co vám nabízí. Dobré slovníky bývají obsáhlé a nabízejí více (někdy i desítky) významů jednoho slova. Kapesní slovníčky jsou často zavádějící, protože vám nabízejí jen jeden či dva nejobvyklejší významy. Oborové slovníky někdy bývají pouze výtahem z velkého všeobecného slovníku. Na poslední stránce tohoto čísla Zpravodaje zjistíte, že do knihovny koncem roku přibylo několik nových slovníků, překladových i výkladových. Možná se zaradujete, že je mezi nimi také Anglicko-český pedagogický slovník. Poté, co se podíváte na hesla z oblasti odborného vzdělávání, například: technical education – technické vzdělání/vzdělávání,vocational education – profesní výchova, výchova k volbě povolání,vocational training – odborný výcvik, odborné školení,vocational training programme – program odborného vzdělávání,zjistíte, že naše terminologické problémy tento slovník rozhodně nevyřeší.Velký slovník zkratek Evropské unie je skutečně velmi rozsáhlý a můžeme jen spekulovat, proč má v názvu Evropskou unii. Obsahuje totiž zkratky převážně anglických výrazů ze všech možných oborů i světadílů. Není zcela „up to date“, protože pod zkratkou „sms“ najdete sedm různých významů, short message service (nyní populární „esemesky“) však mezi nimi chybí.

S pomocí dalšího přírůstku do knihovny VÚOŠ – Psychologického slovníku – můžete rozhodnout, zda je výše uvedená kritika empirická, ideologická, konstruktivní, objektivní, praktická či teoretická.

Co si přát do nového milénia? Stejně jako v tom, které pomalu opouštíme, bude důležité umět si poradit (chcete-li: osvojit si kompetenci k řešení problémů). Jako ta dívka, která kdysi v imigračním úřadě Spojených států vyplňovala dotazník, a na otázku, zda se schody myjí seshora nebo zezdola, stručně odpověděla: „Nepřijela jsem do Ameriky, abych tu myla schody!“ AK