Vysvědčení na ZŠ od 2016/2017

Informace a doporučení MŠMT jak vyplňovat vysvědčení na základních školách 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uveřejňuje informace o tiskopisech vysvědčení, vyplňování některých údajů na něm včetně vysvědčení typu list A a list B a vysvětluje použití slovního hodnocení, hodnocení při přestupu žáka na jinou školu a další aspekty hodnocení výsledků vzdělávání. Uvádí rovněž informace k vystavování vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání

www.msmt.cz/file/39813/

(Zdroj: MŠMT)