Závěrečné zkoušky skládá 28 000 učňů i dospělých

Aby získali výuční list, musí složit písemnou, ústní a praktickou zkoušku.

Závěrečné zkoušky se letos uskuteční na 505 středních školách, které vyučují učební obory. V celkem 53 oborech mohou písemnou část zkoušky žáci skládat také elektronicky. Náročnost zkoušek je srovnatelná na všech školách, které vyučují ten samý obor. U zkoušek jsou navíc přítomni zástupci zaměstnavatelů, kteří mohou hodnotit úroveň absolventů.


tisková zpráva  TISKOVÁ ZPRÁVA  


Výuční list si mohou udělat také dospělí, kteří daný obor nestudovali, ale získali dovednosti a znalosti v praxi nebo v rekvalifikačním kurzu. Ti mají možnost složit zkoušky ze všech profesních kvalifikací, z nichž se skládá úplná profesní kvalifikace daného oboru, a poté absolvovat závěrečné zkoušky, na jejichž základě získají výuční list. Nová kvalifikace pak zlepšuje postavení těchto lidí na trhu práce.

Rádi zodpovíme vaše dotazy:

Markéta Růžičková, tisková mluvčí NÚV, marketa.ruzickova@nuv_cz, tel.: 777 970 812

Dana Kočková, gestorka závěrečné zkoušky, NÚV, dana.kockova@nuv_cz, tel.: 724 652 205

Ivana Nechvátalová, Akademie řemesel Praha, inechvatalova@zelenypruh_cz, tel.: 605 388 098