Partneři v projektech

Relevantní partneři - zejména zástupci zaměstnavatelů - jsou v České republice zapojeni do všech procesů počínaje stanovováním kvalifikačních požadavků povolání a popisem kvalifikací, přes vytváření a realizaci vzdělávacích programů až po proces uznávání výsledků vzdělávání a učení.

V souvislosti s tím jsou mapovány činnosti, jež souvisejí s rozvojem a udržováním spolupráce se sociálními partnery i vlastní organizace činnosti směřující k rozvoji a udržování této spolupráce. Jde jak o spolupráci stálou a institucionalizovanou, tak o aktivity vyvolané potřebou spolupráce pro zajištění kvality splnění úkolů v důležitých projektech