Pro rodiče a žáky

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci. 20. 08. 2012 celý článek

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran. 09. 08. 2012 celý článek

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran. 09. 08. 2012 celý článek

Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Legislativa umožňuje individuální vzdělávání na 1. stupni a s novelou školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) nově i na 2. stupni základních škol. 24. 07. 2012 celý článek

NSK vítají zaměstnanci i firmy

Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Tato a mnohé další otázky byly tématem konference Národní soustava kvalifikací - praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce, která se uskutečnila ve čtvrtek 7. června 2012 v Mladé Boleslavi. 13. 07. 2012 celý článek

Europass používají miliony lidí v celé Evropě

Za sedm let již využily některý z dokumentů Europassu desítky milionů lidí v celé Evropě. Díky Europassu a jeho propojení s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) jsou dovednosti a kvalifikace lidí mezinárodně srozumitelné. 17. 06. 2012 celý článek

Vzdělávání 2/2012

Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například aktuality z Metodického portálu, informace o jazykovém pasu, o revizi kurikula v zahraničí a podzaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii. Samostatná příloha je věnovaná problematice mateřských škol v České republice. 13. 06. 2012 celý článek

K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

Až půjdete na pracovní pohovor nebo se budete ucházet o stáž nebo brigádu doma i v zahraničí, budete potřebovat prokázat své dovednosti a znalosti cizích jazyků. V tom vám pomůže jeden z dokumentů Europassu - jazykový pas. Není to cestovní doklad, ale formulář, do kterého si zaznamenáte své znalosti a zkušenosti z cizích jazyků.  Využije ho především ten, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom.  16. 04. 2012 celý článek

O Europass byl na veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO velký zájem

Ve dnech 15. a 16. března se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal druhý ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, na kterém se prezentoval také Europass spolu s Evropskou komisí v jednom stánku. O Europass měli na veletrhu zájem všechny věkové skupiny. Mladí lidé se zajímali především o dokument mobilita, do něhož se zaznamenávají zkušenosti se stážemi v zahraničí, zástupci střední a starší generace měli zájem o informace týkající se dodatků k osvědčení. Ty se přikládají k osvědčení o odborném vzdělání (k maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu) a srozumitelně popisují, co jeho držitel ve škole absolvoval, a usnadňují tak uznání osvědčení v zahraničí.  22. 03. 2012 celý článek

Vyšlo první letošní číslo Europass newsletteru

Newsletter se vě­nuje především cizím jazy­kům. Seznámíme vás s Europass - jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své současné jazykové dovednosti. Učitelé se dozvědí o vzdělávacích programech, v rámci nichž jim lektoři představí novou aplikaci EJP a příklady jejího využití ve výuce. Dočtete se také o tom, jak je evropské jazykové portfolio v současné době využíváno na českých školách, co si o něm myslí učitelé, a co všechno poskytuje on-line aplikace EJP svým uživatelům. 19. 03. 2012 celý článek

RVP pro předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete verze Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platné do roku 2021. 22. 02. 2012 celý článek

Rámcové vzdělávací programy

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. 07. 02. 2012 celý článek

Ještě nevíte, kam na školu?

12. ledna 2012. Už jen několik týdnů zbývá žákům devátých tříd do 15. března, což je poslední den pro podání přihlášek ke studiu na středních školách. Těm, kteří se ještě nerozhodli, nabízí Národní ústav pro vzdělávání pomoc a potřebné informace na adrese www.infoabsolvent.cz . 12. 01. 2012 celý článek

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2011, 52 stran. 09. 08. 2011 celý článek

Souhrnné informace o uplatnění absolventů škol

Poskytování informačního servisu se stává stále důležitějším nástrojem pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů a mladých lidí na trhu práce. Už v okamžiku rozhodování o volbě povolání by totiž měly být zohledněny jak schopnosti a zájmy uchazeče, tak i rizika spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci na trhu práce a možnostem pracovního uplatnění. Potřeba poskytovat více informací o přechodu absolventů škol na trh práce a o uplatňování absolventů škol vedla ke vzniku následujících publikací. 29. 07. 2008 celý článek

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7