dig.gif 

Ke stažení ve formátu pdf

 

Schopnost efektivně využívat digitální technologie bude mít stále větší dopad na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce – téma digitálních kompetencí se týká celého vzdělávacího procesu a všech předmětů, nejen informatiky.

Tematická oblast Digitální kompetence je v rámci akčního plánování potřebná pro nastartování standardního využívání informačních technologií ve výuce a pro udržení procesu inovování a modernizování výukových metod.

Jak oblast rozvíjet a podporovat?

 • Rozvoj digitálních kompetencí nezajistí samotné investice do HW a SW, ale schopnost využívat i minimalistická řešení. Podstatná je správná identifikace kompetencí, které mohou na využití digitálních technologií (DT) navazovat.
 • Při plánování DT jsou na úrovni řízení školy potřebná komplexní řešení, tj. formulovat úlohu DT ve vizi školy a určit postupné kroky k jejímu naplňování.
 • Ve školních vzdělávacích programech integrovat DT jako prostředky vzdělávání, komunikace a profesního uplatnění do výuky všech vyučovacích předmětů.
 • Motivovat učitele k sebevzdělávání a zájmu o nové technologie využitelné pro studium a práci a podporovat je, aby vše byli schopni předávat svým žákům.
 • Motivovat žáky k užívání technologií při studiu i k osobnímu rozvoji (nastupující generace potřebuje technologie chápat a vyvíjet, nikoliv jen používat).
 • Smysluplně zahrnout DT do života školy, tj. zvyšování dostupnosti, podpora sdílení výukových materiálů, e-learning, výukové projekty se zapojením domácích a zahraničních partnerů.
 • Budovat digitální infrastrukturu, orientovat se v možnostech využívání otevřených licencí, finančně dostupných řešení apod.
 • Rozvoj potenciálu lidských zdrojů ve školách i aktualizaci výukových metod podpořit ze strany sociálních partnerů (vzájemná spolupráce školy s firmami, které používají nejnovější technologie, spoluúčast na tvorbě výukových materiálů, vzdělávání pedagogů, odborné stáže pedagogů i žáků).

Co rozvoj oblasti přináší?

 • Kvalitní způsob rozvoje žáků v oblasti digitálních kompetencí je a bude považován za přednost školy.
 • Možnost využití DT jako nástroje potřebného pro další oblasti.
 • Znalost a orientace v oblasti DT rozhoduje o uplatnitelnosti na trhu práce.
 • Správné používání DT usnadní mnoho práce a zefektivní ji.
 • S DT se pojí logické myšlení, kritické myšlení a mnoho potřebných teoretických znalostí, které je možné získat/předávat i bez přímého využití DT (nízká finanční náročnost).

Projekt P-KAP přispívá k podpoře plánování rozvoje digitálních kompetencí uceleným pojetím tematické oblasti, podrobnou SWOT analýzou i inspirací v podobě příkladů z praxe.


Konzultace a odborná podpora                
Ing. Marie Vaněčková, garantka oblasti intervence – marie.vaneckova@npi_cz