Firemní odborná škola a stipendijní programy ve spolupráci se zaměstnavateli

Ideální spolupráce mezi zaměstnavateli a školou je, pokud umožňuje žákovi intenzivní kontakt s reálným pracovním prostředím a současně dochází díky zainteresování zaměstnavatelů ke zkvalitnění výuky ve škole. Důvody této komplexní spolupráce jsou nejčastěji prozaické. Především je jím nedostatek kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v příslušném výrobním odvětví. Příkladem nejtěsnějšího komplexního vztahu firmy a školy je zřízení odborné školy zaměstnavatelem. Další možnost cíleného vzdělávání pro praxi představují například stipendijní programy škol vytvářené ve spolupráci se zaměstnavateli.

Průmyslová automatizace - školní vzdělávací program jako výsledek dlouholeté spolupráce školy a firmy v Chotěboři

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř nabízí technické a ekonomické obory, obory maturitní i obory tříleté ukončené závěrečnou zkouškou. Škola se snaží o moderní výuku a těsné propojení s praxí, čímž se jí daří vychovávat žáky a studenty, o které je mezi zaměstnavateli velký zájem. Mnoho absolventů pokračuje v dalším studiu na VOŠ a VŠ. O dobré přípravě studentů svědčí výborné výsledky v odborných soutěžích, ale také zájem okolních firem. Spolupráce s firmou B:TECH dokonce vedla ke společné přípravě školního vzdělávacího programu Průmyslová automatizace.

 

Jak vytvořit a rozvíjet vzdělávací program praxi na míru?

Brněnská Integrovaná střední škola automobilní je školou specializovanou na výuku automobilních oborů, která n abízí i šest stipendijních programů ve spolupráci se  zaměstnavateli, např. Scania, Agrotec, Mercedes-Benz, Dopravní podnik města Brna, Louda Auto.

 

Agronom i zootechnik – společnost Agro 2000 vychovává odborníky ve vlastní škole

Důvody spolupráce zaměstnavatelů se školou jsou často prozaické, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Společnost Agro 2000, s. r.o., vsadila na maximální možnou míru spolupráce – v roce 2012 se rozhodla založit vlastní školu a v září 2017 přijímá Soukromá střední škola zemědělská první žáky.