Jak si školy školí instruktory - článek převzatý z Učitelských novin

Jak se střední školy podílejí na školení instruktorů praktického vyučování? Více než stovka lektorů – učitelů středních škol, proškolila přes 1100 instruktorů praktického vyučování ve svých spolupracujících firmách. Mezi proškolenými lektory jsou i tři autorizované osoby pro ověřování profesní kvalifikace NSK "Instruktor u poskytovatele praktického vyučování". Dozvíte se, jak může škola přistoupit k vlastnímu proškolování instruktorů, kteří mají na pracovištích spolupracujících firem na starosti jejich žáky.

Celý článek zde (UN č. 36-38/2018, str.27-28) 

Další články na téma Instruktoři praktického vyučování