Správa železniční dopravní cesty a její NádraŽák

Jednou z nejvýznamnějších pobídek Správy železniční dopravní cesty je stipendijní program  „NádraŽák“.  Tento vtipně zvolený název evokuje nejen železničářskou tradici, ale především celoživotní vzdělávání, ke kterému mají lidé na železnici blízko. 

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vznikla na základě zákona o transformaci Českých drah k 1. 1. 2003.  Stará se o provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty v ČR, zaměstnává přes 17 tisíc zaměstnanců a ročně provádí investice v řádu desítek miliard korun. Vzhledem ke svému významu a velikosti se stala také významným partnerem středního odborného školství v oblasti elektrotechniky, strojírenství a stavebnictví.

SŽDC si vytvořila vlastní síť smluvních odborných škol a pořádá pro jejich žáky různé akce. Žáci se pravidelně účastní akcí typu Studentské konference, Student Cup, Staň se na jeden den … apod. Jednou z nejvýznamnějších pobídek je stipendijní program „NádraŽák“. Tento vtipně zvolený název evokuje nejen železničářskou tradici, ale především celoživotní vzdělávání, ke kterému mají lidé na železnici blízko.  O co v tomto programu jde:

SŽDC poskytuje žákovi pravidelný příspěvek až do výše 2 000 Kč měsíčně vyjma letních prázdnin a po řádném ukončení školy mu nabídne pracovní místo odpovídající jeho kvalifikaci. Žák se oproti tomu zavazuje řádně plnit studijní povinnosti, dokončit studium v předpokládaném termínu a setrvat u SŽDC v pracovním poměru po dobu 5 let ode dne nástupu do zaměstnání. Musí též průběžně naplnit podmínky pro čerpání příspěvku: splnit studijní průměr do výše 2,5 za každé pololetí a také musí mít alespoň minimálně 70% účast na výuce, přičemž neúčast musí být řádně omluvená.

Žák má možnost odložit nástup do zaměstnání z důvodů dalšího studia a z povinnosti u SŽDC nastoupit se může také vyplatit vrácením poskytnutých příspěvků nebo jejich poměrné části.  Za vrácení příspěvků SŽDC, pokud žák do pracovního poměru nenastoupí nebo ho předčasně ukončí, ručí též zákonní zástupci žáka. Všechny důležité dokumenty týkající se stipendijního programu včetně smlouvy a přehledu spolupracujících škol jsou k dispozici na adrese: http://www.szdc.cz/studenti/nadrazak

Ing. Michal Urbanec, který má na Správě železniční dopravní cesty tento program na starosti, říká: „NádraŽáka jsme rozjeli teprve v loňském roce jako pilotní projekt. Letos v měsíci květnu (tedy v květnu 2017) vyhlásíme druhé kolo náboru. Každopádně o spolupráci se školami máme velký zájem a hodláme již započaté aktivity zintenzivnit“. 

DSC_8524.full.JPG

Jednou ze škol zapojených do programu NádraŽák je i Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín. Podle slov její ředitelky, ing. Jany Vackové, škola tento studentský program vítá, nicméně spolupráce se SŽDC je podstatně širší. V loňském září například škola uspořádala Student Cup SŽDC 2016. Jedná se o sportovně-vzdělávací projekt na podporu technických oborů, určený žákům 7. až 9. tříd základních škol. Pomáhá při výběru budoucího povolání i při hledání profesní dráhy. Letos škola připravila dvoudenní seminář konaný pod záštitou generálního ředitele SŽDC na téma Opravy a rekonstrukce železničních tratí ve výlukách. Zdárně tak navázala na obdobný seminář konaný v loňském roce. Škola pořádá také akce S námi se dostanete dál, či Setkání železničářů na děčínské škole, kterých se účastní i další zaměstnavatelé. Děčínská škola tedy potvrzuje pravidlo, že k tomu, aby byla spolupráce s potenciálními zaměstnavateli efektivní, je zapotřebí rozvíjet možné aktivity v plné šíři a komplexnosti. 

Foto: archiv SŽDC (fotogalerie z akce pro školy "Na den výpravčím")