Průběžný monitoring klimatu, včasné vyhledávání a řešení problémů

Příklady systematického přístupu ke včasné detekci a řešení problémů žáků ohrožených sociálním vyloučením, školním selhání aj. problémy (osobní, rodinné) vč. využití individuální a skupinová práce s žáky → zapojení školního poradenského pracoviště (psycholog, speciální pedagog, kariérový poradce)

Školní poradenské pracoviště a prevence předčasných odchodů  Skupinová práce, individuální poradenství a péče o školní klima v ISŠTE Sokolov

Jak motivovat ke studiu žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?

 Spolupráce SŠTGA Chomutov/Kadaň s regionální neziskovou organizací
Vzdělávání pedagogů na téma: Jak ošetřit třídní klima?  OA Dušní Praha: péče o žáky ohrožené neúspěchem a prevence šikany

Studijní neúspěch nemusí vést k předčasnému odchodu ze vzdělávání 

 Účinná strategie proti předčasným odchodům v SOŠ a SOU Neratovice