Spolupráce školy a firmy se netýká jen odborného vzdělávání, ale i KARIPO

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické v Choběboři úzce spolupracuje se společností B-TECH. V odborném vzdělávání je výsledkem například společný moderní školní vzdělávací program Průmyslová automatizace. Úzké kontakty školy a firmy však zcela přirozeně prorůstají do řady aktivit, na než se můžeme dívat optikou kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Spolupráce na Dnech otevřených dveří, exkurze, kroužky, ukázky řemesel, soutěže - podrobnosti v článku:

Průmyslová automatizace - školní vzdělávací program jako výsledek dlouholeté spolupráce školy a firmy v Chotěboři

Anebo obráceně: Firma B-TECH ve spolupráci se zmíněnou školou, Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod či střediskem volného času AZ Centrum Havlíčkův Brod pořádá další aktivity, které mohou žákům pomoci ujasnit si své zájmy a budoucí profesní směřování. Více v článku:

Podpora odborného technického vzdělávání v regionu anebo B:TECH jako inspirace pro společenskou odpovědnost firem