Podpora rozvoje digitální gramotnosti (PODG)

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. 

Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

NÚV je v projektu partnerem s nefinanční účastí.

Web projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/


Hlavní příjemce: Univerzita Karlova

Partneři projektu: Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Technická univerzita v Liberci, NÚV