C-OPZ-MSMT-MPSV.jpg

1.  Cíle projektu - Čeho chceme dosáhnout

Cíle projektu

  • Podpora a doplnění systémových prvků, které umožňují prohlubování kompetencí dospělých v rámci dalšího vzdělávání v ČR. 
  • Optimalizace sítě autorizovaných osob v Národní soustavě kvalifikací.
  • Vytvoření vzdělávacích programů pro získání digitálních kompetencí. 
  • Mezinárodní šetření kompetencí dospělých, více na www.piaac.cz

Čeho chceme dosáhnout?

  • Existence dostatečných kapacit vzdělavatelů a autorizovaných osob pro vzdělávání a zkoušení občanů v potřebných kvalifikacích.
  • Optimalizace sítě autorizovaných osob podle zákona č. 179/2006 Sb., bude provedena na základě potřeb regionů.
  • Aby občané a zaměstnavatelé znali Národní soustavu kvalifikací a podle svých potřeb a možností ji využívali. 
  • Přispět k rozvoji systému pro zvyšování kvalifikovanosti dospělých občanů prostřednictvím NSK.
  • Působit na povědomí občanů, zaměstnavatelů a dalších subjektů, aby tento systém aktivně využívali.

2.  Setkávání a workshopy v regionech

 V krajích realizujeme setkání autorizovaných osob a klíčových aktérů trhu práce. Cílem těchto setkání je zprostředkovávat a předávat informace týkající se možností vzdělávání, zvyšování kvalifikovanosti, využívání Národní soustavy kvalifikací. Zapojujeme do diskuze a vytváříme sítě pro – vzdělavatele, autorizované osoby, zaměstnavatele, úřady.

3.  Videa, která pro vás připravujeme. Tipy, informace, příklady dobré praxe v oblasti dalšího vzdělávání.

 4.  Národní platforma autorizovaných osob NSK

Národní platforma autorizovaných osob je prostor pro sdílení zkušeností autorizovaných osob podle zákona č. 179/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Schází se dvakrát ročně.

 5.  Školení lektorů a ověřování kurzů pro digitální kompetence

V projektu vytipujeme třicet specializovaných digitálních kompetencí v profesích, které odborníci označili na trhu práce jako potřebné. K nim vytvoříme příslušných 30 vzdělávacích programů, ověříme je na vzorku 180 osob a výstupy promítneme do Národní soustavy kvalifikací. Aktuální seznam vybraných digitálních kompetencí naleznete zde.

6.  Kontakty:

Gestor projektu: RNDr. Miroslav Procházka, CSc.; miroslav.prochazka@npi_cz

Finanční manažer projektu: Bc. Miroslav Vachek; miroslav.vachek@npi_cz

Odborná asistentka projektu: Mgr. Svetlana Salontay; svetlana.salontay@npi_cz

 

Další důležité odkazy

www.piaac.cz

www.narodnikvalifikace.cz

www.msmt.cz

www.uradprace.cz

Základní údaje o projektu

Zahájení projektu: 15. dubna 2019
Ukončení projektu: 31. prosince 2023
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0013987
Příjemce dotace: Národní ústav pro vzdělávání
Rozpočet projektu: 155 188 610,50