Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM)

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. 

Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, ale také systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlení jako jsou programování, porozumění informacím a robotika.

NÚV je v projektu partnerem s nefinanční účastí.

Web projektu: http://www.imysleni.cz


Hlavní příjemce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři projektu

Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Západočeská univerzita v Plzni, NÚV