RŠPP – VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR (2009 - 2011)

Projekt se zaměřil na zlepšení systému školního poradenství v ČR a budování odborné základny pro školní psychology a školní speciální pedagogy. Cílem projektu byla zejména prevence rizikového chování i předcházení dalším rizikům ve vzdělávání žáků. Součástí projektu je vzdělávání zapojených odborníků i jejich metodické vedení. Aktivity zapojených specialistů a práce metodického týmu projektu se podílely také na vzniku metodických materiálů.

Součástí projektu byla průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR.


základní údaje o projektu RŠPP - VIP II

Průběžné hodnocení školních poradenských pracovišť a příprava změn v nastavení systému školních a školských poradenských služeb v ČR.

 

vzdělávání a systém

V ČR dosud nebyl systematický a integrovaný systém vzdělávání školních psychologů a školních speciálních pedagogů, který by odrážel specifika a potřeby školního poradenství. Součástí projektu jsou 4 typy vzdělávacích programů, které se liší podle úrovně dosažených kompetencí frekventantů. 

 

výstupy projektu

Zprávy, analýzy a dotazníky projektu.

 

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II

 

analýza činnosti

Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské linky.