více o projektu

Projekt podporuje rozvoj školních poradenských pracovišt (ŠPP), která tvoří školní psycholog, školní výchovný poradce a školní metodik prevence. Tým ŠPP velmi úzce spolupracuje s vedením školy, pedagogy školy a spolupracujícími orgány jako jsou pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, organizace sociálně právní ochrany dítěte, městské úřady anebo Policie ČR.

Výhodou činnosti školního poradenského pracoviště je poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě, ve škole. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro žáky, ale i pro jejich rodiče (zákonné zástupce) a pedagogy.

Poskytování školních poradensko-psychologických služeb je bezplatné a diskrétní.


OPVK_hor_zakladni_logolink_CMYK_cz.gif