Soubory ke stažení

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. Publikace je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické, najdete informace o samotném nástroji EQAVET, jeho vývoji v Evropě, i způsobu, jakým je zaváděn v České republice. Ve druhé části, praktické, najdete příklady dobré praxe z evropských zemí. Pro lepší orientaci jsou příklady rozdělené do dvou kategorií; využití EQAVET na systémové (národní) úrovni a na úrovni poskytovatelů odborného vzdělání (škol). Kromě zahraničních příkladů zde najdete i ukázky z České republiky.

publikace ke stažení ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S RÁMCEM EQAVET – Pokyny pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy

Zavedení rámců pro zajištění kvality v odborném vzdělávání a přípravě se stalo v současných letech prioritou. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy se v počátečních fázích zavádění svých přístupů k zajištění kvality mohou poučit ze zkušeností ostatních, kteří již srovnatelné rámce kvality realizovali.

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě EQAVET určila řadu společných témat nazývaných „bloky“ („building blocks“), které byly používány evropskými poskytovateli odborného vzdělávání ke zřízení a posílení postupů v oblasti zajišťování kvality. „Bloky“ stanoví kroky, které mohou poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy pomoci vyvíjet a podporovat přístup pro zajišťování kvality v souladu s rámcem EQAVET.

 ke stažení v pdf zde ke stažení v pdf zde (2,18 MB)DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET)

ke stažení v pdf zde ke stažení v pdf zde (785,02 KB)