Standardy profesních kvalifikací schválené 16. 4. 2013

Dne 16. 4. 2013 byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací (PK):

Nové PK:

Tiskař na ofsetových archových strojích (34-010-H)
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích (34-012-H)
Tiskař na sítotiskových strojích (34-013-H)
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích (34-026-H)
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích (34-027-H)
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích (34-028-H)
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích (34-029-H)
Operátor DTP (34-015-H)
Skenerista retušér (34-016-H)
Art grafik (34-017-H)
Lakýrník ve strojírenství (23-020-H)
Elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník (26-024-M)
Umělecký kovář (82-003-H)
Umělecký zámečník (82-004-H)
Umělecký pasíř (82-007-H)
Kovotlačitel (82-008-H)
Řidič velkostroje (21-014-M)
Vrtač průzkumných vrtů (21-013-H)
Provozní těžař ropy a plynu (21-012-H)
Báňský úpravář uhlí (21-001-H)
Mechanik geologicko-průzkumných zařízení (21-017-H)
Řidič rypadla (21-018-H)
Obsluha úpravny kamene (21-019-H)
Řidič kolesového nakladače (21-020-H)
Řidič pásového vozu (21-021-H)
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji (21-003-H)
Zámkař (69-038-H)
Návrhář software (18-002-N)
Technik PC a periferií (26-023-H)
Strážce přírody (16-001-M)

Revidované PK:

Přeprava a ustájení jatečných zvířat (29-017-H)
Ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů (29-020-H)
Zpracování živočišných tuků (29-025-H)
Balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich (29-026-H)
Porážka a konečná úprava těl jatečných zvířat (29-019-H)
Bourání masa (29-021-H)
Výroba masných výrobků a drůbežích masných výrobků (29-023-H)
Výroba konzerv (29-024-H)
Prodej výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb (29-018-H)
Porážení, jatečné opracování a porcování drůbeže (29-022-E)
Porážení, jatečné opracování a porcování králíků (29-006-E)

 

Naleznete je na webu www.narodnikvalifikace.cz.