Analýza profesní struktury pracovních sil a struktury absolventů z pohledu sféry vzdělávání – 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: NÚV, 2015. 68 stran.

Publikace analyzuje strukturu zaměstnanosti v hlavních profesních třídách i dílčích podtřídách a její změny od počátku 90. let až do současnosti. Tento vývoj v rámci profesních tříd je hodnocen z několika úhlů pohledu. Jsou sledovány změny počtů a podílů pracovníků, věková a vzdělanostní struktura, průměrná délka vzdělávání pracovníků a zaměstnanost v dané třídě v jednotlivých regionech. Významné je i porovnání struktury zaměstnanosti pracovníků se strukturou absolventů. 

Studie navazuje na dříve vydané a tematicky stejně zaměřené publikace z let 1999, 2002, 2006 a 2010. Vzhledem ke stejné použité metodice v této a předchozích publikacích je možné profesní strukturu pracovních sil sledovat v dlouhodobějším časovém horizontu.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,13 MB)