spolupráce ve vzdělávání

Školy a zaměstnavatelé spolupracují jako instituce, podoba i kvalita spolupráce jsou však výsledkem individuálních vkladů jednotlivců, na jejichž bedrech spolupráce leží.  Nepominutelnou podmínkou úspěšné spolupráce je vzájemná důvěra zúčastněných. Obě spolupracující strany přitom mají různá východiska – škola je podřízena legislativním normám a také dalším pravidlům daným zřizovateli. Zaměstnavatel se podřizuje aktuálnímu stavu volných kapacit podniku, obchodní strategii i stavu ekonomické stability podniku.

Existují různé nástroje na podporu vzájemné institucionální spolupráce: na úrovni krajů pakty zaměstnanosti, stipendia pro žáky, případně provozování center, kde se školy s firmami mohou setkávat. Stát systémově podporuje spolupráci normami směřujícími k možnosti uplatňování daňových úlev pro zaměstnavatele.

Podpoře spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli jsme se věnovali také v projektu Pospolu. Cílem projektu bylo především navrhnout systémové změny, které povedou k efektivnější a snadnější spolupráci. Jedním z hlavních výstupů je Koncepční studie projektu Pospolu. Obsahuje návrh nových prvků odborného vzdělávání inspirovaných duálním systémem známým z německy mluvících zemí.

Přehled systémových doporučení projektu Pospolu, která vznikla na základě diskusí se sociálními partnery a v praxi je ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměstnavatelů, firem i dalších subjektů, najdete na adrese http://pospolu.rvp.cz/doporuceni.

Přehledný souhrn činností v projektu včetně jeho výstupů naleznete v Souhrnné závěrečné zprávě.

Všechny výstupy projektu Pospolu zaměřené na podporu spolupráce středních škol a zaměstnavatelů jsou k dispozici také v Modulu Pospolu na Metodickém portálu RVP.cz. Modul Pospolu umožňuje přehledné vyhledávání materiálů podle jejich obsahového zaměření, krajů a skupin oborů vzdělání.

Během téměř tříletého trvání projektu jsme připravili také řadu užitečných nástrojů pro usnadnění plánování, realizace a vyhodnocení spolupráce konkrétních středních škol a zaměstnavatelů.

Nástroje na podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Publikace ukazuje školám cestu, jak navázat spolupráci se zaměstnavateli a jak zkvalitnit již existující spolupráci. Publikaci v on-line podobě i ke stažení najdete na http://pospolu.rvp.cz/kracime-pospolu.

Průvodce firmy k navázání spolupráce se školou

Materiál vysvětluje na osmi stranách A4, proč se zaměstnavatelům vyplatí se školami spolupracovat, a popisuje jednotlivé kroky od navazování spolupráce až po náležitosti smlouvy a tipy, na co určitě nezapomenout. Obsahuje také odkazy na legislativu a uvádí finanční a daňové aspekty spolupráce. On-line podoba průvodce i dokument ke stažení jsou k dispozici na http://pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele.

Plánování spolupráce on-line

On-line aplikace pro plánování spolupráce při odborném výcviku a odborné praxi usnadňuje komunikaci škol a zaměstnavatelů a podporuje kvalitu praktického vyučování. Aplikace je dostupná na stránce http://pospolu-plany.rvp.cz/.

Kurz Instruktor praktického vyučování

Pro vzdělávání odborníků z praxe, kteří se podílejí na výuce žáků jako instruktoři ve firmách, jsme připravili kurz, který jde přizpůsobit potřebám škol i konkrétních zaměstnavatelů. Informace o možnostech využití tohoto kurzu poskytuje Ing. Taťána Vencovská (tatana.vencovska@nuv_cz).

Adresář zastřešujících zaměstnavatelských subjektů

Přehled zaměstnavatelských asociací, svazů, cechů a dalších institucí připravených podpořit navazování a rozvoj spolupráce středních odborných škol se zaměstnavateli naleznete na stránce http://pospolu.rvp.cz/adresar-zastresujici-subjekty.

Praktická závěrečná zkouška ve firmě

Metodický materiál Naše škola koná novou závěrečnou zkoušku ve firmě informuje o možnostech, jak zajistit, aby se praktická závěrečná zkouška, nebo její dílčí část, mohla konat na pracovišti firmy, a přitom proběhla v souladu s požadavky nových závěrečných zkoušek. Metodika je ke stažení na adrese http://pospolu.rvp.cz/nzz.

Jednotky učení ECVET pro konkrétní praxe žáků či stáže učitelů ve firmách

Šablona pro jednotky výsledků učení ECVET umožňuje přesně definovat obsah praktického vyučování žáků nebo stáže učitelů na pracovištích zaměstnavatelů. Metodika tvorby jednotky provádí školu i zaměstnavatele společným tvořením jednotek a vede je k uzavření konkrétní spolupráce. O systému ECVET se více dozvíte na stránce http://pospolu.rvp.cz/ECVET. Ukázky konkrétních jednotek si můžete prohlédnout na adrese http://pospolu.rvp.cz/jednotky-vysledku-uceni.

Dotazník kvality pro firmy

Formulář Kritéria kvalitní přípravy pomáhá firmám vyhodnotit kvalitu poskytovaného praktického vyučování. Formulář a další informace o hodnocení kvality odborného vzdělávání najdete na stránce http://pospolu.rvp.cz/EQAVET.

Metodické publikace

V projektu Pospolu jsme vytvořili 31 metodických příruček pro konkrétní skupiny oborů v edičních řadách Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol, Metodický inspiromat, Motivační workshopy a Čtenářské dovednosti pro praxi. Publikace jsou ke stažení na adrese http://pospolu.rvp.cz/publikace.


Doporučení MŠMT k smluvním vztahů mezi zaměstnavatelem a žákem: více informací zde.

Rok průmyslu a technického vzdělávání