Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda, kterou pořádá Česká astronomická společnost, probíhá na základních školách, víceletých gymnáziích i středních školách. Mladším řešitelům nabízí netradiční pojetí přírodovědné soutěže s možností používat libovolné pomůcky v kole školním a praktické úlohy v kole druhém, korespondenčním. Středoškoláci pak řeší úlohy náročnější, ve kterých si kromě svých znalostí astronomických otestují i ty matematické a fyzikální. Aktuální informace o této soutěži naleznete na http://olympiada.astro.cz/.