Poradenství

V resortu školství poskytují pedagogicko-psychologické poradenství z oblasti péče o nadané pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC) – nadaní s dvojí výjimečností. Nově se této problematice začínají více věnovat také některá školní poradenská pracoviště (ŠPP).

V každém kraji dále působí koordinátoři péče o nadané – psychologové a speciální pedagogové (za každou odbornost 1 – 2 pracovníci).

 

Kontakty na psychology PPP – krajské koordinátory péče o nadané

Kontakty na speciální pedagogy (PPP) – krajské koordinátory péče o nadané

Analýza služeb školských poradenských zařízení pro mimořádně nadané děti a žáky (v roce 2011 zpracovaly Světlana Durmeková a Petra Novotná)