Vymezení nadání, charakteristiky nadaných a dvojí výjimečnost

Obecně lze nadání vymezit jako soubor dispozic, na jejchž základě může nadaný jedinec za příznivých podmínek podávat mimořádné výkony.

Jednosložkové modely obvykle nadání vymezují jako nadprůměrnou úroveň rozumových schopností (inteligence), dílčí složky rozumových schopností (například jazykové nebo matematické nadání) nebo určitých specifických schopností (například sportovní nebo hudební nadání).

Komplexní modely pojímají nadání šířeji - zahrnují do něj několik osobnostních dimenzí. Rozšířený je Renzulliho třísložkový model, který předpokládá, že kromě nadprůměrných rozumových nebo speciálních schopností vykazuje nadaný jedinec současně vysokou míru tvořivosti a angažovanosti v úkolu (vnitřní motivace).

Aby jedinec mohl své nadání realizovat v konkrétních mimořádných výkonech, musí si dále osvojit potřebné znalosti a dovednosti a dostat "prostor k realizaci". Vždy tedy musí být splněny i určité předpoklady ze strany vnějšího prostředí. Bez nich by se nadání nemohlo rozvinout a projevit.

Mezi charakteristickými rysy a projevy nadaných dětí a žáků bývají uváděny například:

 • rané čtenářství
 • bohatá slovní zásoba
 • dobré vyjadřovací schopnosti
 • výborná paměť
 • velká zvídavost
 • rozsáhlé znalosti
 • schopnost řešení problémů
 • schopnost logického usuzování a zobecňování
 • široký okruh zájmů
 • schopnost dlouhodobého soustředění a vytrvalost v oblasti zájmů
 • nekonformnost
 • vysoká (sebe)kritičnost
 • perfekcionismus
 • upřednostňování společnosti starších nebo dospělých před vrstevníky
 • zvýšený smysl pro morálku a fair play
 • smysl pro humor

Skupina nadaných je přitom vnitřně různorodá, jednotliví nadaní vykazují obvykle jen část z výše uvedených charakteristických rysů a projevů.

Tzv. dvojí výjimečnost označuje současný výskyt mimořádného nadání a další diagózy. Jedná se zejména o souběh mimořádného nadání a:

 • specifických poruch učení a/nebo chování
 • Aspergerova syndromu 
 • smyslového a/nebo tělesného postižení

Metodiku zaměřenou na péči o (mimořádně) nadané děti, žáky a studenty s PAS si můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace k problematice dvojí výjimečnosti (součást webových stránek sdružení Centrum rozvoje nadaných dětí) si otevřete v novém okně poklikáním na tento odkaz: více o dvojí výjimečnosti.