Brzy bude uzávěrka soutěže samostatných odborných prací

31. květen je poslední den, kdy mohou školy odeslat do NÚV práce svých žáků, které chtějí přihlásit do soutěže. Národní ústav pro vzdělávání vyhlásil soutěž ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR již po páté.

Školy mohou přihlásit do soutěže nejlepší samostatné odborné práce (SOP) svých žáků z těchto oborů:

23-62-H/01     Jemný mechanik–hodinář
29-54-H/01     Cukrář
36-66-H/01     Montér suchých staveb
41-51-H/02     Včelař
41-54-H/01     Podkovář a zemědělský kovář
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření pohostinství
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření kuchař
65-51-H/01     Kuchař – číšník, zaměření číšník
66-53-H/01     Operátor skladování
69-51-H/01     Kadeřník
82-51-H/01     Umělecký kovář a zámečník, pasíř
82-51-H/04     Umělecký keramik


Podmínky soutěže

  • Zúčastnit se může každá škola, která vyučuje některý z uvedených oborů.
  • Pro účast v soutěži škola zašle poštou jednu až tři soutěžní práce za každý z oborů vzdělání, v němž se bude chtít soutěže zúčastnit.
  • Poslat je třeba tištěnou, svázanou, barevnou kopii SOP, a to na adresu: Renata Pyrochtová, Národní ústav pro vzdělávání, Weilova 1271/6, Praha 10.

 

Ke každé SOP bude připojen samostatný list s následujícími údaji:

  • Škola - název, adresa
  • Obor vzdělání, téma a název práce
  • Jméno a příjmení žáka, jeho e-mail a telefon
  • Kontaktní osoba ve škole, jméno, e-mail, telefon

Termín odeslání SOP: do 31. 5. 2016

Práce odeslané po tomto datu nebudou posuzovány.

Vyhodnocení

Vyhodnocení zaslaných prací provede komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR, MŠMT a Národního ústavu pro vzdělávání. Vyhodnocení proběhne v termínu od 6. do 17. června 2016.

Výsledky soutěže budou odeslány do škol do konce června 2016, zároveň budou zveřejněny na webových stránkách nové závěrečné zkoušky.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim 2016 společně s vyhlášením nejlepších absolventů učebních oborů Hospodářskou komorou ČR.