Čekáme na zpětnou vazbu ze škol

Po skončení červnového termínu závěrečných zkoušek v učebních oborech mají pedagogové možnost napsat do NÚV své připomínky a informace o úspěšnosti žáků. Tato zpětná vazba ze škol pomáhá při zlepšování kvality jednotných zadání.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

připomínky škol k jednotným zadáním jsou nejdůležitější zpětnou vazbou pro
jejich aktualizaci a inovaci.

Velmi Vás proto prosíme, abyste nám je sdělili prostřednictvím informačního
systému NZZ – u každého oboru vzdělání pod odkazem na „výsledky a hodnocení“.

  • Připomínky za obor vzdělání předáme k vypořádání editorovi, tj. pracovníkovi NÚV, který má jednotné zadání na starosti. Editor každou připomínku vypořádá, tedy zajistí opravu chyby, projedná s autorem návrh na změnu atp. 
  • O tom, jak s připomínkou naložil, Vás bude informovat.


Výsledky žáků  statisticky zpracujeme a zveřejníme průměry známek za
písemnou, praktickou a ústní zkoušku celkem, případně po vybraných oborech.

Děkujeme Vám, že předáním informací ze závěrečných zkoušek pomáháte
zajišťovat jejich kvalitu.


Pracovníci NÚV zodpovědní za novou závěrečnou zkoušku.

  • novazaverecnazkouska.cz