České hlavičky

Soutěž České hlavičky je určena pro děti ze základních škol a středoškolskou mládež. Jejím cílem je podpora talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Stránky věnované této soutěži naleznete na www.ceskahlava.cz/cz/ceske-hlavicky/.