Chtěl bych si dodělat výuční list/maturitu přes NSK, je to možné?

V rámci NSK lze předně získat tzv. profesní (dříve dílčí) kvalifikace (DK). To je kvalifikace, která uchazeči umožňuje zaměstnatelnost v daném povolání, případně i získání Živnostenského listu (dle podmínek konkrétního povolání – řemeslné: složení celé ÚK (úplné kvalifikace), volné: stačí některé DK atd.). 

Uchazeč který získal DK bude uplatnitelný v daném  oboru. Chce-li získat výuční list, je to možné pouze v případě, že existuje příslušný obor vzdělání a uchazeč získá potřebné DK k tomu, aby složil závěrečnou zkoušku z oboru vzdělání ve škole, která obor vyučuje.

Tuto možnost naleznete u příslušné DK v záložce vlevo – Další informace. Jsou však obory, kde tuto informaci nenajdete – z těchto oborů složit úplnou kvalifikaci nelze. (poznámky-dát do kurzívy)

Kvalifikace odpovídající úrovni maturitní nyní řešíme v rámci projektu NSK2. Předpokládá se, že i pro tuto úroveň bude možné získat certifikát o maturitní zkoušce, ale pravděpodobně ne u všech oborů.