Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání ve školním roce 2016/2017

Ověřování dovedností žáků v cizích jazycích je v tomto školním roce součástí jednotných zadání pro písemnou nebo praktickou zkoušku v deseti oborech.  Do  ústní zkoušky  není cizí jazyk zařazen. Nabízíme  podrobnosti o tom, jak zkoušení z cizích jazyků probíhá. 


Do písemné zkoušky je cizí jazyk zařazen v sedmi oborech vzdělání:

 

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář)

test ze základů angličtiny a němčiny související s měřením času

29-51-H/01 Výrobce potravin

překlad odborných slovíček z a do angličtiny a němčiny

29-53-H/01 Pekař

doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny

29-56-H/01 Řezník - uzenář

Přiřazování správných českých výrazů ekvivalentům v angličtině a němčině a opačně

33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Překlad krátkého textu a konverzační fráze v anglickém jazyce

66-52-H/01 Aranžér

doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny

69-51-H/01 Kadeřník

doplňování správných výrazů do odborného textu z a do angličtiny a němčiny a ruštiny


Zkouška z cizího jazyka probíhá podle volby žáka v anglickém nebo německém jazyce,
v oboru 69-51-H/01 Kadeřník i v ruském jazyce. Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie.  


 

Do praktické zkoušky je cizí jazyk zařazen ve čtyřech oborech vzdělání:

  • v oboru 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní (představení jezdce a koně v anglickém a německém jazyce).
  • jako jazyková část v samostatné odborné práci v oborech:

23-62-H/01 Jemný mechanik (zaměření Hodinář)

29-54-H/01 Cukrář

65-51-H/01 Kuchař-číšník (zaměření Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník)

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají žáci minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a  obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

  • Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka.
  • Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:

-          popis technologického postupu a použitých surovin do cizího jazyka (v případě Číšníka popis přípravy tabule)

-          komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, aj.

-          odpovědi na dotazy členů komise. 

Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.