Cizinci - legislativní úpravy

Vzdělávání dětí/žáků-cizinců v mateřských, základních a středních popř. vyšších odborných školách je poskytována na základě §20 školského zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).

Děti/žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka mají podle § 20 přístup ke vzdělání a školským službám stejný jako občané ČR. Je jim poskytována bezplatná příprava k začlenění do vzdělání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.

Podle paragrafu 16 se vzdělávají děti/žáci-cizinci bez znalosti češtiny jako vyučovacího jazyka, kteří kromě neznalosti jazyka mají ještě další speciální vzdělávací potřeby (SVP). Na základě doporučení školského poradenského zařízení jim mohou být podle vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných poskytována ještě další podpůrná opatření. 

Na žáky s OMJ se vztahuje vyhláška č. 27/2016, konkrétně příloha č. 1 a tři první stupně podpůrných opatření.   


školský zákon