Co jsou sektorové rady?

Sektorové rady jsou odvětvově zaměřené týmy odborníků, kteří mají v oblasti vývoje kvalifikací mandát zastupovat zaměstnavatele. Sektorové rady jsou nástrojem zaměstnavatelů, mohou ovlivňovat na základě vývoje ve světě práce oblast profesní přípravy a rozvoje lidských zdrojů v České republice. Od počátku (první rady vznikly v roce 2006) jsou spojeny s vývojem Národní soustavy kvalifikací, od roku 2007 s tvorbou Národní soustavy povolání. Model SR byl vyzkoušen v rámci veřejné zakázky NSP, nyní v rámci navazujících projektů NSK2 a NSPII směřují aktivity k dalšímu rozvoji sektorových rad.