Co když pod standardem kvalifikace není seznam Autorizovaných osob?

Pod některými kvalifikačními standardy nenajdete žádné kontakty. Důvodem je většinou to, že se jedná o nově schválené standardy, které jsou již zveřejněné, ale  autorizované osoby se teprve mohou začít ucházet o autorizaci.

Jakmile seznam nově autorizovaných osob (AOs) získáme od autorizujícího orgánu (příslušného ministerstva) ihned jej uveřejňujeme v IS NSK u příslušné kvalifikace.

V případě, že není uvedena AOs, prosím vyčkejte a sledujte webové stránky – kde by měla být informace uveřejněna. Pokud se tak nestane do cca 2 měsíců, je možné podat podnět na NÚV (helpline - bude přeposláno), případně na Hospodářskou komoru ČR, která je nejen autorizujícím orgánem, ale také některé zkoušky i poskytuje.