Co ukázala zpětná vazba ke zkouškám z cizích jazyků

Cizí jazyk je v současnosti zařazen do jednotného zadání závěrečných zkoušek v devíti učebních oborech. V rámci zpětné vazbě vyjádřily své připomínky pouze tři školy.


Jak je cizí jazyk zařazen do jednotného zadání

V šesti oborech vzdělání je cizí jazyk součástí písemné zkoušky. 

  • Jde o obory: Jemný mechanik (zaměření Hodinář), Výrobce potravin, Pekař, Řezník-uzenář, Aranžér a Kadeřník. Zkouška z cizího jazyka probíhá podle volby žáka v anglickém nebo německém jazyce, u kadeřníků i v ruském jazyce. 
  • U žáků jsou ověřovány hlavně znalosti odborné terminologie.

Ve čtyřech učebních oborech je cizí jazyk součástí praktické zkoušky. 

  • U oboru Jezdec a chovatel koní má žák za úkol představit koně a jezdce v anglickém či německém jazyce. 
  • V oborech Jemný mechanik (zaměření Hodinář), Cukrář a Kuchař-číšník (v různých zaměřeních) tvoří zkouška z cizího jazyka součást obhajoby samostatné odborné práce. Za tuto obhajobu získávají žáci 20 % procentních bodů. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka. Hodnotí se komunikace v cizím jazyce, tedy představení oboru, práce, určitého výrobku. 
  • Především jsou ověřovány znalosti odborné terminologie a dovednosti žáka komunikovat.

Do ústní zkoušky není cizí jazyk zařazen v žádném oboru.

Jaké změny školy navrhovaly

Ve zpětné vazbě se objevily připomínky ke zkoušce z cizího jazyka jen ojediněle. Šlo ovšem o velmi věcné návrhy, které budou využity při dalších úpravách jednotných zadání. 

  • Dvě školy upozornily na nejednotný přístup k určitým dílčím otázkám. Šlo např. o použití slovníku během zkoušky, které bylo dosud u jednoho oboru povoleno, zatímco u ostatních nikoliv. Do budoucna bude přístup sjednocen a využití slovníku nebude povoleno v žádném z oborů, kde jednotné zadání obsahuje zkoušku z cizího jazyka. 
  • V reakci na připomínku další školy bude sjednocena náročnost úkolů z cizího jazyka, všechny budou obsahovat doplnění deseti výrazů, které se nebudou opakovat. V případě oboru Kadeřník bude na návrh jedné ze škol zadání pestřejší a bude možné ho více než dosud obměňovat. 
  • Mezi připomínkami byl i návrh na zařazení cizího jazyka do závěrečných zkoušek ve více učebních oborech. Touto otázkou se bude NÚV zabývat při přípravě jednotných zadání pro školní rok 2017/2018.