Další porada k aktualizaci jednotných zadání se věnovala oboru Cukrář

V Národním ústavu pro vzdělávání se uskutečnila porada o jednotném zadání v oboru Cukrář. Zástupci 28 škol ze všech částí ČR se podělili o své zkušenosti se všemi částmi závěrečných zkoušek. V druhé části porady pak byly provedeny úpravy banky úloh na základě připomínek pedagogů, z nichž nejvíc se týkalo písemné zkoušky.


Většina přítomných ředitelů a učitelů upozorňovala, že část písemky zaměřená na suroviny je příliš náročná a bodování neodráží dobře složitost té které otázky. Přímo na jednání byla tedy banka úkolů upravena.

Oblast „Suroviny“

Tato oblast byla rozdělena na dvě nové oblasti: Suroviny I., Suroviny II.

  • Suroviny I. obsahují úkoly z 15 hlavních skupin (čokoláda, jádroviny, kakao, živočišné tuky, mléko, mléčné výrobky, obiloviny, mouka, ovoce, ovocné výrobky, rostlinné tuky, řepný cukr, smetana, tvaroh, vejce). Za každý úkol mohou žáci dostat maximálně 15 bodů.
  • Suroviny II. obsahují úkoly z 19 méně důležitých skupin (droždí, jakost potravin a výživová hodnota, kypření, diety, nápoje, med, minerální látky a vitamíny, náhradní sladidla, ostatní pochutiny, racionální výživa, povzbuzující pochutiny, surovinové směsi a přípravky, koření, sýry, škroby, trávící soustava, upravené tuky, základní živiny, želírovací látky). Za každý úkol mohou žáci dostat maximálně 7 bodů.
  • V tématu, které žákovi vygeneruje počítač, pak bude zastoupeno po jedné otázce z obou skupin. Nebude tedy možné, aby některý žák dostal dvě těžké otázky a jiný dvě lehčí – a přitom získali stejný počet bodů. Zároveň jsme se snažili otázky zařazovat do skupin tak, aby se pokud možno nepřekrývaly.
  • Všechny úkoly ještě projdou bodovou, obsahovou i slovní revizí. Na ní budou pracovat RNDr. Ivana Kopová (SOU gastronomie Praha 10) a Zora Millerová (SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem).

 

Oblast „Technologické postupy“

  • V této oblasti existují úkoly za 13 nebo 11 bodů. V průběhu porady přítomní znovu posoudili adekvátnost zařazení do lehčí či těžší skupiny také s hledem na to, aby se jejich kombinace obsahově nepřekrývala. Některé úkoly byly vyřazeny, protože už nejsou v praxi potřebné a některé byly sloučeny do logických celků. Žák v tématu obdrží po jednom úkolu za 13 a 11 bodů.

E-zkouška

Písemné zkoušky v elektronické formě provádí 5 škol (ze zúčastněných 28) a všechny si ji chválí. I v těch školách, v nichž nebyli žáci při počátečním testování systému příliš úspěšní, se psaní písemky na počítači osvědčilo. Učitelé na poradě chválili hlavně to, že mohou výkony žáků lépe posoudit, protože při použití počítače je vše přehlednější a čitelnější. Podle SŠ řemesel a služeb Děčín je zadání vygenerované na počítači pro žáky těžší, protože nevědí, jakou otázku dostanou. Musí se tedy na závěrečné zkoušky víc učit a to je dobře. V mnoha školách si zkoušku na počítači vyzkoušeli při testovacích termínech, ale zatím ji nechtějí použít na „ostro“, někde o ni nestojí sami žáci, jinde jsou proti zavedení e-zkoušky učitelé, kteří si většinou myslí, že by to jejich žáci nezvládli.

 

  • Změny, na nichž se zástupci škol a pracovníci NÚV na poradě dohodli, budou provedeny v jednotném zadání už od června 2019.
  • Účastníci oceňovali, že porada měla naprosto konkrétní výsledky a že jim umožnila vzájemné předávání zkušeností mezi zástupci různých škol.