Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je soutěží vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a je určená žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií. Bližší informace o této soutěži naleznete na www.talentovani.cz/dejepisna-olympiada.