Školy mohou připomínkovat aktualizované otázky ze světa práce

Na základě podnětů ze škol byl ve spolupráci s učiteli vytvořen návrh podrobnější verze otázek ze světa práce, které jsou nedílnou součástí témat ústní zkoušky (každé téma obsahuje jednu otázku ze světa práce). 

Návrh mohou školy připomínkovat v rámci veřejného připomínkového řízení, které bude probíhat do 31. 1. 2016.

Dotazník pro vznesení připomínek: www.novazaverecnazkouska.cz/dotaznik/

Škola vyplní jeden dotazník za obory kategorie H a jeden dotazník za obory kategorie E.

 

Otazky_ze_svet_prace_obory_H_k_pripominkam.pdf Otázky_ze_světa_práce_obory_H_k_připomínkám.pdf (401,41 KB)

Otazky_ze_sveta_prace_obory_E_k_pripominkam.pdf Otázky_ze_světa_práce_obory_E_k_připomínkám.pdf (233,41 KB)

Otazky_ze_sveta_prace_obory_H_E_platna_verze.pdf Otázky_ze_světa_práce_obory_H_E_platná_verze.pdf (131,41 KB)