E-zkouška v Učitelských novinách

"Závěrečné zkoušky v učebních oborech se skládají i na počítačích" - to je název článku, který vyšel 21. června 2016 v Učitelských novinách. Zde je jeho text:

Žáci některých středních škol si letos poprvé vyzkoušeli, jak se skládají závěrečné zkoušky na počítači. Elektronické písemné zkoušky proběhly na začátku června v učebních oborech na třicítce škol. Spokojeni jsou s nimi učitelé i žáci, přestože se řada z nich napřed e-zkoušky obávala. Úkoly totiž generuje počítač pro každého žáka zvlášť a nikdo dopředu neví, co přesně v zadání bude. O přípravu e-zkoušky se stará Národní ústav pro vzdělávání.

E-zkoušky vznikají v rámci nových závěrečných zkoušek, které jsou od minulého školního roku jednotné. V České republice to jsou první zkoušky tohoto druhu. „Tím, že se při písemkách budou využívat informační technologie, stanou se závěrečné zkoušky v učebních oborech velmi moderním evaluačním nástrojem,“ říká Libor Berný z NÚV, který má agendu na starosti.

Příprava elektronických zkoušek není jednoduchá

Pro skládání zkoušek v elektronické formě byla vyvinuta speciální softwarová aplikace, kterou si školy jednoduše stáhnou do své lokální sítě. Její součástí je grafický editor, díky němuž mohou žáci kreslit či doplňovat schémata, obrázky a grafy.

Také jednotná zadání musela být pro účely e-zkoušky transformována. Témata, z nichž se jednotné zadání skládá, byla logicky rozdělena na menší oblasti, které byly naplněny otevřenými úlohami a testovými otázkami. „Pro každý obor tak vznikla banka úloh, která dává možnost mnoha různých kombinací. Díky tomu lze vygenerovat zadání pro každého žáka zvlášť, takže se úlohy nemohou předčasně vyzradit,“ objasňuje výhody systému Libor Berný.  V bance jsou obsažena také vzorová řešení úloh, která učitelům pomáhají při hodnocení výkonu žáků.

E-zkoušky ve školách

Na základě testování elektronické zkoušky na školách, které se uskutečnilo letos na jaře, bylo pro tento rok vybráno 15 oborů vzdělání. Zatím nebyly zařazeny ty, v nichž měli žáci dokreslovat schémata, obrázky či grafy, učitelé i žáci tak získávají čas, aby si používání grafického editoru procvičili. Možnost elektronické formy zkoušky školy reálně využily v devíti oborech.

Pokud měly školy při e-zkoušce potíže, nebyly obvykle způsobeny nízkou úrovní IT techniky, ale např. nepravidelnou údržbou sítí nebo staršími operačními systémy Windows. Hodně také záleží na tom, zda mají školy dobře proškolené správce sítě. Drobnější technické problémy se většinou podařilo odstranit během jarního testování, výjimečně k nim došlo i při samotné zkoušce. „Na začátku písemky nás vyděsilo, když některé počítače začaly automaticky stahovat Windows 10. Museli jsme tedy odložit zkoušku o hodinu, ale pak už všechno fungovalo perfektně,“ vylíčil stresovou situaci zástupce ředitelky ISŠ technická Benešov Antonín Vošický.

„E-zkoušku u nás konali i žáci se SVP a dobře to zvládli, jeden z nich ji dělal dokonce s asistentem,“ říká zástupkyně ředitele SŠ prof. Matějíčka v Ostravě Porubě Dáša Pilichová. „Ne všichni učitelé byli e-zkouškou od začátku nadšeni, ale poté, co se uskutečnila, tak ji hodnotí vysloveně kladně. A žáci by byli zklamaní, kdyby se měli vrátit k papíru.“

Neznamená to, že školy nemají k e-zkoušce dílčí připomínky. Týkají se např. nejasné formulace některých otázek. „Ale díky tomu, že jsou k dispozici vzorová řešení, jsme mohli žákům otázku vysvětlit,“ říká učitel odborných předmětů Edgar Turek ze SŠ řemesel a služeb Děčín. Podle Dáši Pilichové by se kromě některých formulací měla částečně upravit i barevnost zadání, aby bylo lépe čitelné i pro žáky se SVP.

Jak se e-zkoušky hodnotí

V každém oboru obsahuje e-zkouška otevřené úlohy, které hodnotí učitelé na té které škole s využitím vzorového řešení. V jednotném zadání je všem úkolům přiděleno určité bodové rozmezí, v němž se hodnotitel pohybuje. „Důležité je, že práce jsou posuzovány anonymně, takže se zvyšuje objektivnost hodnocení,“ říká Libor Berný. Subjektivní vliv učitelů zcela odpadá u zaškrtávacích testů. Ty jsou součástí písemné zkoušky asi u poloviny oborů a jsou vyhodnoceny elektronicky.

Právě systém hodnocení nejvíc vyzdvihovaly školy, v nichž jsme zjišťovali, jak e-zkouška proběhla. Mimo jiné ocenily např. lepší čitelnost odpovědí. „Opravování písemek šlo rychleji, než když byly zkoušky na papíře. Dokonce při písemné zkoušce nikdo nepropadl,“ vylíčil situaci Edgar Turek. „Máme také žáky, kterým psaní dělá potíže, a těm skládání zkoušky na počítači pomohlo,“ dodává.

To potvrzuje také Přemysl Veselý, zástupce ředitele SOU Ohradní v Praze 4: „Žáci měli zprvu strach, tak se po jarním testování e-zkoušky začali víc učit a výsledky byly letos tak dobré, jako už jsme léta neměli, dokonce nikdo nepropadl a bylo jen minimum čtyřek. Ukázalo se, že naše obavy z anonymního hodnocení byly zbytečné,“ popsal průběh e-zkoušky na škole.

Jak to bude pokračovat

Během příštího období se bude rychle rozšiřovat nabídka oborů, které jsou připraveny pro e-zkoušku, a do tří let budou mít žáci všech učebních oborů kategorie H i E možnost skládat zkoušky na počítačích. Zároveň školy budou mít příležitost otestovat e-zkoušku v průběhu školního roku a žáci tak budou připraveni na využití počítače i grafického editoru. 

Také oslovené školy počítají s tím, že e-zkoušku uplatní i v dalších oborech. „Předpokládáme, že zájem ze strany škol poroste, nikdo je ovšem nebude nutit. Pokud budou chtít, mohou zůstat u písemek na papíře,“ říká gestorka nové závěrečné zkoušky z NÚV Dana Kočková. „Ale všechny školy, které se pro e-zkoušku rozhodnou, mohou počítat s maximální metodickou i technickou podporou NÚV,“ dodává.

Zoja Franklová

Obory vzdělání, v nichž se konala e-zkouška:

Autolakýrník
Mechanik opravář motorových vozidel
Pekař
Řezník - uzenář
Zemědělec - farmář
Ošetřovatel
Aranžér
Stravovací a ubytovací služby
Pečovatelské služby