Evropa ve škole

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole je určený dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Potřebné informace naleznete na www.talentovani.cz/literarni-a-vytvarna-soutez-evropa-ve-skole.