Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Mezi nimi byli i autoři nejlepších samostatných odborných prací.

190 nejlepších absolventů gastronomických oborů a oborů služeb bylo oceněno v Praze dne 30. září 2016 v rámci veletrhu For Gastro v Pražském PVA Letňany. Certifikát převzali z rukou viceprezidenta HK ČR Zdeňka Somra. Mezi oceněnými bylo i 17 absolventů učebních oborů, kteří zvítězili v soutěži samostatných odborných prací. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s HK ČR.

Slavnostního předávání se zúčastnila také náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Simeona Zikmundová a náměstek ministryně školství Jaroslav Fidrmuc.

Více o soutěži samostatných odborných prací