Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání je vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Legislativa umožňuje individuální vzdělávání na 1. stupni a s novelou školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) nově i na 2. stupni základních škol.

Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vyhlášené v květnu 2007, bylo na konci srpna 2016 ukončeno.


Novela školského zákona (zákon č. 178/2016 Sb.) umožňuje individuální (domácí) vzdělávání na 2. stupni ZŠ od 1. září 2016 ve všech základních školách - dle § 41.

Pokud chtějí zákonní zástupci žáků zařazených do pokusného ověřování pokračovat v této formě vzdělávání, musí o povolení individuálního vzdělávání požádat.

Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání