Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

V roce 2019 proběhl už osmý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce (SOP), které připravují absolventi učebních oborů. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR.  Autoři nejlepších prací převzali 19. října v Lichtenštejnském paláci ocenění Hospodářské komory ČR. Kromě prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého se ho zúčastnil i premiér Andrej Babiš, který absolventům předával certifikáty. 


Zpráva o slavnostním ocenění autorů samostatných odborných prací, kteří se umístili v soutěži je zde


Samostatné odborné práce připravovali žáci celkem patnácti oborů či zaměření. Do soutěže bylo letos přihlášeno 70 prací, z nichž komise složená ze zástupců Hospodářské komory ČR a NÚV vybrala 28 nejlepších.Témata SOP jsou žákům zadávána na začátku 2. pololetí třetího ročníku. Svou práci pak žáci obhajují při praktické zkoušce. Učni mohou svůj postup konzultovat s učiteli, jinak však pracují samostatně - měli by prokázat, že jsou připraveni prakticky využít dovednosti a znalosti získané při studiu. „Nejde jenom o odbornou úroveň a dodržení všech pravidel stanovených pro přípravu SOP. Žáci by měli také ukázat, zda umí najít podstatné informace k tématu a zda je dokáží samostatně použít. V soutěži se hodnotí také kreativita, s níž je téma zpracováno, říká gestorka nové závěrečné zkoušky v Národním ústavu pro vzdělávání Hana Hušáková. 

Do soutěže byly ve školním roce 2018/2019 přihlášeny práce z devíti oborů či zaměření: Kadeřník, Kuchař – číšník v zaměřeních Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník pro pohostinství, Cukrář, Krejčí, Operátor skladování, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik. Nejvíc samostatných odborných prací se zúčastnilo v oborech Cukrář (20 prací), Kuchař-číšník (16) a Kadeřník (10).

V oboru Krejčí byla samostatná odborná práce tentokrát zařazena poprvé. Jde o málo početný obor, v němž letos ukončilo studium pouze 40 absolventů. Do soutěže SOP byly přihlášeny dvě práce a obě si zasloužily ocenění. Na první místo komise zařadila práci žákyně Střední školy gastronomie a služeb v Liberci s názvem Technická dokumentace pro zhotovení dámského nepodšitého saka. Autorka o ní píše: „Tato práce v sobě zahrnuje všechny odborné předměty z oboru Krejčí, a tudíž mě vedla ke komplexnímu uvažování nad tématem. Posloužila pro zopakování učiva z celé doby studia a je i přípravou pro budoucí povolání.“ Pro celkově vysokou úroveň zvolila porota tuto práci jako nejlepší ze všech SOP v soutěži.

Zajímavá je také motivace, s níž žáci k přípravě své SOP přistupují. Např. v zaměření Číšník získal druhé místo žák Střední školy živnostenské Sokolov, který si vylosoval téma Kdo žije zdravě, vyhrává… “Jelikož nejsem zrovna vyznavačem zdravého životního stylu a řadím se spíše do druhu masožravců, nebylo toto téma pro mě rozhodně správnou volbou. Ale při hlubším zkoumání jsem narazil na Paleo životní styl, který mě velice zaujal. Proč bychom se nemohli stravovat stejně jako pravěcí lidé… a nedokázali se obejít bez umělých dochucovadel a zemědělských produktů? Kromě toho se mohu stravovat jako doteď, jen si musím mé oblíbené pokrmy jinak připravit a upravit,“ přiznává čerstvý absolvent.

V oboru Umělecký kovář a zámečník, pasíř byly díky vyrovnané úrovni zařazeny na první místo hned dvě práce. Obě mají uměleckou hodnotu, jedna je však zaměřena na praktické použití, druhá na ozdobu. Žák Akademie – VOŠ, Gymnázia a SOŠUP Světlá nad Sázavou vytvořil koš na oheň. „Již od útlého dětství mě fascinovala práce, při které se mi zatajil dech. To mě motivovalo k tomu, abych se pokusil vyrobit něco podobného…Do práce jsem se pustil s velkých elánem a musím přiznat, že jsem nečekal, s kolika úskalími se budu muset potýkat.“ Naopak žák ze SPŠ stavební Pardubice měl jiný přístup a udělal sošku draka: „Rozhodl jsem se vytvořit objekt zcela zbytečný … objekt čistě vizuální.“ Draka si vybral, protože „drak jsou pro mě čtyři živly, bez kterých se kovář neobejde. Drak je pro mě tedy jakési silové zvíře kovářství jako takového.“

Tabulku všech oceněných prací najdete v souboru Vyhodnoceni_SOP_2019_ok.pdf Vyhodnoceni_SOP_2019_ok.pdf (515,76 KB)