Jak dopadlo testování písemné zkoušky na počítači

Testování se uskutečnilo ve dnech 17. 2. až 10. 3. 2016 na 300 školách. Na základě průběhu testování a připomínek ze škol bylo vybráno 14 oborů vzdělání, ve kterých je možné skládat písemnou zkoušku na počítači už ve školním roce 2015/2016.

Obdrželi jsme 65 připomínek a námětů, které jsme vyhodnotili a učinili následující závěry:

 • Testování ověřilo funkčnost aplikace a samostatnost škol při její instalaci a provozu. Instalaci většinou prováděli správci počítačových sítí ve spolupráci s pověřenými pracovníky za NZZ na škole. K instalaci jsou zapotřebí alespoň základní znalosti v oblasti počítačových sítí a nastavení síťových serverů. Zde nebyl většinou problém, pro IT pracovníky ale nebylo vždy snadné seznámit se s novým prostředím. Poměrně často byly odhaleny problémy s nepravidelným prováděním údržby sítí.
 • Aplikace a její provoz byl ověřen na celé škále operačních systémů Windows od nejstarších, které již nejsou podporovány, až k úplně nejnovějším a během ověřování se musely provádět některé úpravy, které vyžadoval daný operační systém.
 • Učitelé odborných předmětů a žáci zvládli používání aplikace celkem bez problémů a navíc poskytli řadu cenných připomínek k obsahu bank úkolů a otázek. Na jejich základě se budou některé úkoly upravovat a zpřesňovat, v některých oborech dochází ke změně struktury celé banky úkolů.
 • Používání grafického editoru pro kreslení a dokreslování výkresů a schémat je třeba procvičit, a tak obory, které obsahují v úlohách jeho využívání, budou zařazeny do pokusného ověřování až v příštím roce.  Žáci si tak budou moci nacvičovat práci v grafickém editoru v průběhu celého školního roku.
 • Na základě připomínek ze škol NÚV přistoupil k úpravě manuálu pro školy, který bude vytvořen zvlášť pro instalaci, pro správce zkoušky a pro hodnotitele. Školám budou manuály k dispozici do konce dubna 2016.

  Obory vzdělání, v nichž je možné skládat písemnou zkoušku na počítači:

  23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky
  29-53-H/01 Pekař
  29-56-H/01 Řezník - uzenář
  39-41-H/01 Malíř a lakýrník
  41-51-H/01 Zemědělec - farmář
  41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní
  53-41-H/01 Ošetřovatel
  66-52-H/01 Aranžér
  28-57-E/01 Keramická výroba
  34-57-E/01 Knihařské práce
  41-51-E/01 Zemědělské práce
  65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
  75-41-E/01 Pečovatelské služby

  Školy vyučující dané obory, které budou mít zájem realizovat písemnou zkoušku na počítači, se mohou přihlásit v NÚV do 18. dubna 2016. Podrobnosti o tom, jak postupovat, najdete zde:Zverejneni_Doporuceny_postup.docx Doporuceny_postup.docx (13,24 KB)