Jak jsou zařazeny cizí jazyky do jednotných zadání

Zjišťování jazykových dovedností je ve školním roce 2015/2016 součástí jednotných zadání v sedmi učebních oborech (v devíti zaměřeních). V článku nabízíme podrobnosti o tom, jak zkoušení z cizích jazyků probíhá. 

Cizí jazyk jako součást jednotného zadání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem je zařazen: 

  • Do písemné zkoušky ve čtyřech oborech vzdělání: Aranžér, Kadeřník, Pekař, Řezník-uzenář.

Zkouška z cizího jazyka probíhá podle volby žáka v anglickém nebo německém jazyce, v oboru Kadeřník i v ruském jazyce. Příští rok bude ruština nabídnuta ve všech čtyřech oborech.

Písemná zkouška trvá nejvýše 240 minut. Odhadovaný čas potřebný k vypracování jazykové části se pohybuje od 22 min v oboru Pekař po maximálně 35 minut v oboru Kadeřník.

Hodnocení se různí. V oboru Aranžér činí jazyková část 8 bodů ze 100, v oboru Kadeřník 10 bodů ze 100, v oboru Pekař 5 bodů ze 75 a v oboru Řezník-uzenář 15 bodů ze 130. 

  • Do praktické zkoušky jako jazyková část v samostatné odborné práci: Kuchař-číšník (zaměření Kuchař, Číšník a Kuchař-číšník), Cukrář a Jemný mechanik, zaměření Hodinář.

Samostatná odborná práce (SOP) je žákům zadávána s předstihem, nejdříve v lednu daného školního roku, a na její zpracování mají minimálně jeden měsíc. Žák představuje písemné zpracování SOP zkušební komisi, vysvětluje a  obhajuje způsob a postup navrženého řešení. Jestliže je SOP spojena s vypracováním praktického úkolu, vysvětluje a obhajuje rovněž způsob i výsledek jeho realizace.

Za obhajobu SOP u praktické zkoušky získávají žáci 20 bodů z celkových 100 bodů za praktickou zkoušku. V tomto rámci se přihlíží i k použití cizího jazyka. Při hodnocení SOP jsou stanoveny následující požadavky:

- popis technologického postupu a použitých surovin v cizím jazyce (v případě Číšníka popis přípravy tabule)

- komunikace v cizím jazyce – představení oboru, práce, výrobku, charakteristika výrobku, odpovědi na dotazy členů komise. 

  • Do ústní zkoušky není cizí jazyk zařazen.