Jednotná zadání pro prosincový termín byla zveřejněna

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky jsou od poloviny listopadu k dispozici jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek školního roku 2016/2017. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek - pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní.


Jednotná zadání najdou školy na adrese:  https://skola.novazaverecnazkouska.cz. Ve 39 oborech vzdělání je letos možné skládat písemné zkoušky na počítači. Školy se mohou rozhodnout, zda tuto možnost využijí, nebo zůstanou u písemek na papíře.

Ta obsahuje praktický návod, jak získat jednotné zadání a jak s ním pracovat. Školy tu najdou také podrobné informace o tom, jak postupovat při elektronické písemné zkoušce. 

  • Jednotná zadání pro e-zkoušku mohou školy využít také nanečisto - pro nácvik této formy zkoušky se žáky, které čekají závěrečné zkoušky v červnu příštího roku.

V případě, že jste ztratili přístupové heslo nebo potřebujete doplnit obor na kartu školy, napište na adresu: petr.kos@nuv_cz.

  • Prosincový termín je určen těm, kteří se v předcházejícím období nemohli ke zkouškám z vážného důvodu dostavit, nebo žákům, kteří při nich neuspěli. Tento termín závěrečných zkoušek probíhá přibližně na čtvrtině škol.
  • Základní termín závěrečných zkoušek v učebních oborech je v červnu každého roku, první náhradní či opravný termín v září, druhý pak v prosinci. Žáci mají právo opakovat dvakrát ty zkoušky, které se jim napoprvé nepodařilo složit.