Jednotná zadání pro prosincový termín závěrečných zkoušek budou zpřístupněna 21. listopadu 2016

Jednotná zadání budou zpřístupněna v informačním systému nové závěrečné zkoušky. Školy je využijí při přípravě všech částí závěrečných zkoušek, tedy zkoušky praktické, písemné i ústní.

Přibližně čtvrtina škol, které vyučují učební obory, nabídne v průběhu prosince svým žákům další možnost složit závěrečné zkoušky za školní rok 2015/2016. Prosincový termín je určen těm, kteří se v předcházejícím období nemohli ke zkouškám z vážného důvodu dostavit, nebo žákům, kteří při nich neuspěli.

Základní termín závěrečných zkoušek v učebních oborech probíhá v červnu každého roku, první náhradní či opravný termín je v září, druhý pak v prosinci. Žáci mají právo opakovat dvakrát ty zkoušky, které se jim napoprvé nepodařilo složit.